سامانه پایش کرونا ویروس جدید COVID-19


اطلاعیه: با توجه به دریافت نامه شماره 69486 مورخه 99/08/24 از واحد فن آوری اطلاعات (انفورماتیک) سازمان بهداشت و درمان نفت، مبنی بر اینکه "سامانه غربالگری را از دسترس خارج نمایید"، لذا دیگر سامانه غربالگری Nocorona (علیرغم میل باطنی این شرکت و علاقه مندی به ارائه خدمات)، به شاغلین صنعت نفت خدمات ارائه نمی دهد و صرفاً مختص استفاده سایر سازمان ها و شرکت ها می باشد.
با تشکر
ورود مشخصات فردی:
دانلود راهنما (کلیک کنید) اطلاعات فردی تان را با دقت وارد نمایید.
کارکنان فاقد کد پرسنلی، کد ملی خود را به جای کد پرسنلی وارد نمایند. * اگر همچنان امکان ورود به سامانه را ندارید، از امور اداری تان بخواهید لیست اطلاعات پیمانکاری را به مدیر سامانه ارسال کند.

کد امنیتی

راهنما